نمایشنامه «شب بیست‌ویکم» نوشته محمود استادمحمد، غیاب سلامت در جسم و روح انسان‌های دوزخی

نمایشنامه «شب بیست‌ویکم» نوشته محمود استادمحمد، غیاب سلامت در جسم و روح انسان‌های دوزخی

نمایشنامه «شب بیست‌ویکم» نوشته محمود استادمحمد، غیاب سلامت در جسم و روح انسان‌های دوزخی

1397-09-12

محمود استادمحمد یکی از نمایشنامه‌نویسانی است که جامعه و معضلات اجتماع برایش اهمیت بسیار داشت. او یکی از هنرمندانی است که خودش سال‌ها درگیر بیماری سرطان بود و متاسفانه جامعه تئاتری یکی از هنرمندان ممتاز خود را از دست داد.

«شب بیست‌ویکم» نمایشنامه‌ای نوشته محمود استادمحمد است.

غیاب سلامت در جسم و روح انسان‌های دوزخی «شب بیست‌ویکم» نوشته محمود استادمحمد است که نهایتا تصویر جدیدی از برادرکشی ارائه می‌دهد. فریدون و فرخ؛ دو برادر گرفتار در زندگی دوزخی‌ی افیونی، برادر کوچک خود - نماد امر معصوم- فرهاد را، در محبسی خود خواسته، و برای گول زدن پدر به اسم ترک و رسیدن یه اموالش، می‌کشند. افیون؛ راه رهایی از روان‌زخمی است که در خماری به سراغ فرخ می‌آید.

آنها معصومیت را برای رسیدن به خواسته‌شان، برای دمی رهایی از دوزخ خماری قربانی می‌کنند. فرخ شکم فرهاد را می‌درد؛ وقتی از خماری به رعشه افتاده، فریدون اما فقط نگاه می‌کند با این که فهمیده فرخ می‌خواهد بسته‌ی آب‌بندی شده‌ی هروئین از میان دل و روده‌ی فرهاد که پیش‌تر آن را بلعیده، بیرون بکشد.

شب بیست‌ویکم با ارائه بازنمایی از جامعه که برخواسته از زیست نویسنده و نگاه ویژه‌ی اوست، به ارائه‌ی ساختی نو از روابط انسانی پرداخته، که به تصویر جدیدی از الگوی برادرکشی- این‌بار نه برای انتقام، بلکه به‌جهت رسیدن به خواسته‌های انسان دوزخی- در شکل قربانی کردن امر معصوم می‌انجامد.  

آوای سلامت وزارت بهداشت ادبیات سلامت ادبیات سلامت ادبیات سلامت
توسعه دهنده هوشمند