معرفی نامزدهای بخش داستان کوتاه نخستین جشنواره «ادبیات سلامت»

معرفی نامزدهای بخش داستان کوتاه نخستین جشنواره «ادبیات سلامت»

معرفی نامزدهای بخش داستان کوتاه نخستین جشنواره «ادبیات سلامت»

1397-12-21

نامزدهای بخش داستان کوتاه نخستین جشنواره «ادبیات سلامت» معرفی شدند.

نامزدهای این بخش به شرح ذیل است:

«فراموش‌خانه نوشته منا کرمی

پشت‌بام نوشته نازنین رحمان‌آبادی

سیاه و جاندار نوشته دلبر یزدان‌پناه

غریبه‌ای در خانه ما نوشته مهدیه کوهی‌کار

من از بادهای سرد نوشته مرتضی فرجی

دیوار کوتاه خواب‌های من نوشته هدا حشمتیان»

شمس لنگرودی، ابوتراب خسروی و احمد آرام بخش داستان کوتاه نخستین جشنواره «ادبیات سلامت» را داوری کردند.

موسسه آوای هنر سلامت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ترغیب نویسندگان به خلق آثار ادبی در حوزه سلامت نخستین جشنواره ادبیات سلامت را در سه بخش داستان کوتاه، فیلمنامه و نمایشنامه با موضوع سلامت برگزار کرده است. بهاءالدین مرشدی دبیری و رامبد خانلری مدیر بخش داستان کوتاه این جایزه را برعهده دارند.

آوای سلامت وزارت بهداشت ادبیات سلامت ادبیات سلامت ادبیات سلامت
توسعه دهنده هوشمند