مسعود امینی تیرانی: کارهای با کیفیت زیادی خواهیم داشت

مسعود امینی تیرانی: کارهای با کیفیت زیادی خواهیم داشت

مسعود امینی تیرانی: کارهای با کیفیت زیادی خواهیم داشت

1397-07-16

مسعود امینی تیرانی، دبیر بخش فیلم نامه نخستین جشنواره ادبیات سلامت در مورد حضورش در بخش فیلمنامه نویسی این جشنواره و نحوه برخورد برگزار کنندگان با این بخش، گفت: من در حقیقت به همکاری دعوت شدم و طی جلساتی که داشته ایم به نظر من برخورد بازی صورت گرفته است و امیداوارم ادامه دار نیز باشد.

وی افزود: حوزه ادبیات یک حوزه فکری است و طبیعتا باید در این مرحله اجازه دهیم که به موضوعات به شکلی آزاد فکر شود و وقتی به مسائل اجرایی‌تر کار یعنی عرضه و نمایش می رسیم، آنجا ممکن است که برحسب شرایط اجتماعی مجبور شویم به موارد و چارچوب هایی فکر کنیم.

این هنرمند تاکید کرد: دست کم می توانیم فکر کنیم که در مراحل فکری و نوشتاری، این امکان وجود دارد که به آزادی کامل دست پیدا کنیم.

مسعود امینی تیرانی در مورد کیفیت آثار دریافتی تا کنون افزود: بعد از انتشار فراخوان، آثار زیادی به دست ما رسیده است و ما اکنون هم شروع به خواندن و بررسی آثار کرده ایم که در روزهای آخر به ترافیک و شلوغی آثار نرسیم.

وی در مورد آثار هیجان انگیزی که به جشنواره رسیده گفت: فعلا باید در یک کلیت به آن نگاه کرد و الان نمی توانم قضاوت درستی انجام دهم؛ زیرا اینها شامل بخش های مختلفی می شود. ولی خوب از روی اسامی و سابقه ذهنی و قبلی در این حوزه فکر می کنم آثار با کیفیت زیادی در بخش نهایی داشته باشیم.

دبیر بخش فیلمنامه نخستین جشنواره ادبیات سلامت خاطر نشان کرد: دعوت ها به صورت عام و بیشتر به شکل فراخوان عمومی بوده است.

مسعود امینی تیرانی تاکید کرد: یک نکته مهم این است که بخشی از جشنواره های موضوعی، بیشتر یک جور نقد است که باعث می شود ما و کسانی که کار هنری می کنند به آن بعد هم فکر کنند. طبیعتا این یکی از وظایفی است که این جشنواره دارد و این به نظرم شاید وظیفه مهم تری است از این که انتخاب یک اثر خوب.

وی افزود: شاید از نظر بیرونی مهم باشد که یک نفر جایزه را می گیرد اما  به نظر من مهم تر این است که معضل یا مسئله ای توضیح بیشتری داده شود و آدم های بیشتری به آن فکر کنند و حتی به آثار قبلی خود رجوع کنند و به آنها نیز فکر کنند و بازخوانی انجام دهند.

 علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره ادبیات سلامت می‌توانند به سایت www.adabiatsalamat.ir مراجعه کنند.

آوای سلامت وزارت بهداشت ادبیات سلامت ادبیات سلامت ادبیات سلامت
توسعه دهنده هوشمند